Päivitetty 26.4.2022
Logo     Yhdistykset Hallinto Tapahtumat Dokumentit

Iskulause

Liittokokous 25.4. 2022

Liiton luottamushenkilöt kaudelle 2022–2023
Vasemmalta: Anne Koukkari, Simo Sinkkonen, Pirkko Sinkkonen, Ritva Jokinen, Kaija Ahonen, Vuokko Aspfors Toivonen, Martti Koivistoinen, Jaakko Sandholm, Eeva-Liisa Huuki, Aulikki Lundgren, Esa Tuuri, Veikko Hirvo ja
Kalevi Tuovila. Kuvasta puuttuvat Reijo Burtsov ja Virpi Korhonen.

 
Juristi Johanna Parikka Altenstedt luennoi vähemmistölaista ja verotuksesta Suomen ja Ruotsin välillä:
Luento näistä linkeistä: Vähemmistölaki ja Verotus


SEKL-seminaari koskien vähemmistölainsäädäntöä

•••••

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

•••••

Aida Hadžialić skrotade utredning om vård av äldre - 08nytt.se

•••••

ELÄKELÄISTEN ASUMISTUKI

On yli 100 000 eläkeläistä, jotka eivät ole tietoisia verovapaasta asumistuesta. Pensionsmyndigheten, eläkeläisviranomainen, arvioi hakemuksen perusteella, kuinka paljon asumistukea myönnetään. Esim. jos sinun asumiskustannuksesi on 4000 kr kuukaudessa, niin sääntö on, että sinulle pitää jäädä elämiseen 13.000 kr veron jälkeen. Kannattaa ehdottomasti anoa asumistukea!!
Yhteystiedot ovat:
Pensionsmyndigheten 839 77, Östersund
Puh. 0771-776 776

Lisätietoa suomeksi

Voit laskea oletko oikeutettu asumistukeen

Anomuskaavake

Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, SEKL

SEKL on valtakunnallinen ruotsinsuomalainen järjestö, joka toimii suomalaisten eläkeläisten oikeuksien puolesta Ruotsissa. SEKL:lla on kaksi edustajaa Ruotsin ministerijohtoisessa eläkeläiskomiteassa ja SEKL on myös mukana Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa vaikuttamassa vähemmistöasioissa.

Vähemmistölaki ja suomen kielen hallintoaluekuntien velvoitteet antavat ruotsinsuomalaisille oikeuden vaatia kaksikielisiä vanhustenhoitopaikkoja sekä suomenkielistä hoitohenkilökuntaa. Vähemmistölaki velvoittaa kuntia hoitamaan vanhusten huoltoon ja hoitoon liittyvät asiat mahdollisimman nopeasti.

SEKL jakaa avustuksia jäsenyhdistystensä toimintaan, esim. koulutukseen, kulttuuritoimintoihin ja järjestöneuvontaan. Liitto on valmis tukemaan kaikkia sellaisia yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti vanhusten olosuhteiden parantamiseksi.

SEKL pitää jokavuotisen liittokokokouksensa juhlallisissa puitteissa suomenlaivalla. Liitto järjestää jäsenyhdistyksilleen myös muita tapahtumia, esim. teemamatkoja, joissa jäsenillä on mielenkiintoisen ohjelman lisäksi mahdollisuus tavata toisiaan. SEKL toivottaa yhdistykset ja yksityishenkilöt tervetulleiksi mukaan toimintaan!

 

Ajankohtaista

Ehdotus uudesta vanhainhoitolaista on jätetty ministeriölle. Ehdotuksen mukaan osia vähemmistölaista siirrettäisiin tähän lakiin.

Tässä varapuheenjohtajamme haastattelu radiossa asian tiimoilta! =>

******

Esa Tuuri kutsuu:
"Hae jäsenyyttä SEKLin facebook-ryhmään (skannaa ikoni puhelimella)."


 

 
Yhteystiedot:
Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, Ruotsi
Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige
c/o Pirkko Sinkkonen  
Tuvvägen 9, lgh 1205 
136 39 Handen  
Puh. 070-580 00 55
Sähköposti:
pirkko.sinkkonen@telia.com
Käyntiosoite
Söderbymalmsvägen 8
13645 Handen

Plusgiro 167680-8
Org.nr. 802416-4165

Jäsenyys
SEKL:n jäseneksi voi liittyä suoraan jolloin jäsenmaksu on 120 kr /vuosi. Yhdistyksen jäsenmaksu on 200 kr + 10 kr jäsentä kohden. Jäsenmaksu on maksettava maaliskuun viimeiseen päivään mennessä joka vuosi ja näin on jäsenellä äänioikeus huhtikuun liittokokouksessa.
© Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto