Päivitetty 11.10.2023
Logo     Yhdistykset Hallinto Tapahtumat Dokumentit

Iskulause

Kutsu SEKL:n 20-vuotisjuhlaristeilylle!
 

SEKL:n 20-vuotisjuhlaristeily 21.–23.1. 2024

Liittomme täyttää 20 vuotta! Juhlapäivä on joulukuussa, ja silloin tapaa olla kaikilla niin paljon menoja, joten olemme päättäneet juhlia vasta tammikuussa 2024. Lisätietoja tapahtumasta löytyy kohta tältä sivulta, sekä lähetetään myös suorajäsenille ja jäsenyhdistyksille.

SEKL perustettiin joulukuussa 2003 Ruotsissa toimivien eläkeläisyhdistysten valtakunnalliseksi yhteistyöelimeksi, koska Ruotsissa ei ollut valtakunnallista, itsenäistä, suomenkielistä eläkeläisliittoa.

Tällöin kokoontui melko suuri joukko eläkeläisiä Tukholmassa sijaitsevan Suomikodin tiloihin päättämään liiton perustamisesta.  Kokouksen osanottajat olivat yksimielisiä siitä, että itsenäistä eläkeläisliittoa tarvitaan ja kokous päätti, että sellainen perustetaan.

 

Syyt liiton perustamiseen olivat pääasiassa seuraavat:
– Mahdollisuus yhdistyksille päästä kunnallisten eläkeläisneuvostojen jäseneksi
– Kunnat myöntävät avustusta vain itsenäiselle eläkeläisyhdistykselle, jotka ovat jäsenenä jossakin valtakunnallisessa eläkeläisliitossa.
– Hoitoa tarvitsevien eläkeläisten pitää saada palvelua äidinkielellään
– Eläkeläistoimintaa pirteille eläkeläisille yhdistysmuodossa, ei jaostona

Monet näistä vaatimuksista ovat toteutuneet vähemmistölaissa. Uusi pulma on että kyseisessä laissa ei ole pakotteita. Kunnat voivat olla seuraamatta lain vaatimuksia, ilman seuraamuksia.

Työsarkaa riittää SEKLille.


GRISSLEHAMN HAVSBAD– ECKERÖ – NORRTÄLJE BRÄNNERI

SEKL:n kylpylämatka 8.–10. lokakuuta 2023. Matkasta lisää Tapahtumissa.
Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä ja sen jälkeen vielä kerran!

Hallituksen eläkeläiskomitean kokous 11.10.2023.

Liittoamme edustaa komiteassa pj Pirkko Sinkkonen ja vpj Esa Tuuri. Kuvassa keskellä vasemmalta oikealle oikeusministeri Gunnar Strömmer, vanhustenministeri Anna Tenje sekä mm. syrjintäministeri Paulina Brandberg.

Otimme esille ensin tavalliset asiat, jotta vähemmistölakia ei seurata, sekä että ikäsyrjintää on tapahtunut perusterveydenhoidossa. Sekä vanhusten tahaton yksinäisyys, myös hoivakodeissa on monella sukilla tämä tunne.

Ehdotimme että voisi palkata osapäivätyöhön nuoria jotka voisivat vetää joitakin pallo- ym. leikkejä mihin hoitohenkilökunta ei ehdi.


SEKL-seminaari koskien vähemmistölainsäädäntöä

•••••

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

•••••

Aida Hadžialić skrotade utredning om vård av äldre - 08nytt.se

•••••

ELÄKELÄISTEN ASUMISTUKI

On yli 100 000 eläkeläistä, jotka eivät ole tietoisia verovapaasta asumistuesta. Pensionsmyndigheten, eläkeläisviranomainen, arvioi hakemuksen perusteella, kuinka paljon asumistukea myönnetään. Esim. jos sinun asumiskustannuksesi on 4000 kr kuukaudessa, niin sääntö on, että sinulle pitää jäädä elämiseen 13.000 kr veron jälkeen. Kannattaa ehdottomasti anoa asumistukea!!
Yhteystiedot ovat:
Pensionsmyndigheten 839 77, Östersund
Puh. 0771-776 776

Lisätietoa suomeksi

Voit laskea oletko oikeutettu asumistukeen

Anomuskaavake

Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, SEKL

SEKL on valtakunnallinen ruotsinsuomalainen järjestö, joka toimii suomalaisten eläkeläisten oikeuksien puolesta Ruotsissa. SEKL:lla on kaksi edustajaa Ruotsin ministerijohtoisessa eläkeläiskomiteassa ja SEKL on myös mukana Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa vaikuttamassa vähemmistöasioissa.

Vähemmistölaki ja suomen kielen hallintoaluekuntien velvoitteet antavat ruotsinsuomalaisille oikeuden vaatia kaksikielisiä vanhustenhoitopaikkoja sekä suomenkielistä hoitohenkilökuntaa. Vähemmistölaki velvoittaa kuntia hoitamaan vanhusten huoltoon ja hoitoon liittyvät asiat mahdollisimman nopeasti.

SEKL jakaa avustuksia jäsenyhdistystensä toimintaan, esim. koulutukseen, kulttuuritoimintoihin ja järjestöneuvontaan. Liitto on valmis tukemaan kaikkia sellaisia yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti vanhusten olosuhteiden parantamiseksi.

SEKL pitää jokavuotisen liittokokokouksensa juhlallisissa puitteissa suomenlaivalla. Liitto järjestää jäsenyhdistyksilleen myös muita tapahtumia, esim. teemamatkoja, joissa jäsenillä on mielenkiintoisen ohjelman lisäksi mahdollisuus tavata toisiaan. SEKL toivottaa yhdistykset ja yksityishenkilöt tervetulleiksi mukaan toimintaan!

 

Ajankohtaista

Taas uusi jäsenyhdistys!

Toivotamme
Hälleforsnäsin Salamat tervetulleeksi liittoomme!

Hallituksen kokouksessa 23.11. hyväksyttiin heidän liittymisanomuksensa.

Hälleforsnäs on Flenin kunnassa, ja paikkakunta oli aikaisemmin nimeltään Hällefors.

******

Ehdotus uudesta vanhainhoitolaista on jätetty ministeriölle. Ehdotuksen mukaan osia vähemmistölaista siirrettäisiin tähän lakiin.

Tässä varapuheenjohtajamme haastattelu radiossa asian tiimoilta! =>

******

Esa Tuuri kutsuu:
"Hae jäsenyyttä SEKLin facebook-ryhmään (skannaa ikoni puhelimella)."


 

 
Yhteystiedot:
Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, Ruotsi
Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige
c/o Pirkko Sinkkonen  
Tuvvägen 9, lgh 1205 
136 39 Handen  
Puh. 070-580 00 55
Sähköposti:
pirkko.sinkkonen@telia.com

Plusgiro 167680-8
Org.nr. 802416-4165

Jäsenyys
SEKL:n jäseneksi voi liittyä suoraan jolloin jäsenmaksu on 120 kr /vuosi. Yhdistyksen jäsenmaksu on 200 kr + 10 kr jäsentä kohden. Jäsenmaksu on maksettava maaliskuun viimeiseen päivään mennessä joka vuosi ja näin on jäsenellä äänioikeus huhtikuun liittokokouksessa.
© Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto