Päivitetty 18.6.2024
Logo     Yhdistykset Hallinto Tapahtumat Dokumentit

Iskulause

Hyvää kesää!

toivottaa SEKL:n hallitus


Uutisia

23.5. hallituksen eläkeläiskomiteassa tapasimme vanhusministerin Anna Tenjen (kuvassa vasemmalla) sekä siviiliministerin Erik Slottnerin. Keskustelimme kuinka AI:ta (tekoälyä) voisi käyttää vanhustenhoidossa automaattisesti kääntämään puhuttua kieltä, koska suomea osaavasta hoivahenkilökunnasta on puutetta. Tämä olisi tärkeää varsinkin dementiaa sairastaville, jotka ovat unohtaneet myöhemmin opitun kielen.

Keskustelimme myös Suomen aikeesta lopettaa kansaneläkkeen maksu Ruotsiin. Hallitus seuraa tilannetta ja lupasi pitää huolta heistä, jotka menettäisivät osan toimeentulostaan, ilman että tarvitsisi anoa sosiaaliavustusta.


SEKL:n lehdistötiedote Suomen kansaneläkkeistä


SEKL:n liittokokous 22.4.2024

Kokouksen julkilausuma 2024:
"Tarve ruotsinsuomalaisen vähemmistön yhteistyöelimen,
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan, kehittämisestä on huutava."


Hallituksen eläkeläiskomitean kokous 14.2. 2024, vieraana Elisabet Svantesson (takaoikealla, takavasemmalla vanhustenministeri Anna Tenje). Keskusteltiin ajankohtaisista asioita vanhustenhoivan alalla. Hallitus vahvistetaan työtä hyvinvointirikosten ehkäisemiseksi. "Äldreomsorgslyft" pitää nyt myös sisällään suomen kielen opetuksen hoivahenkilökunnalle, meidän ansiosta. On aloitettu työ koskien terveys- ja hoitoanalyysiin koordinoidun yksilöllisen suunnitelman säännösten arvioimiseksi. Dementia-alue on myös käsittelyssä. Tärkeää meille kun monet vanhat unohtavat opitun kielen, siis ruotsin.

SEKL:n 20-vuotisjuhlaristeily
 

20-vuotisjuhlamme pidettiin Viking-linjan m/s Gabriellalla 21. tammikuuta 2024. 20 vuotta tuli täyteen jo 14. joulukuuta viime vuonna, mutta joulukiireiden takia juhliminen siirrettiin tammikuulle.

Juhlan juontajana toimi Virpi Korhonen, ja musiikista vastasi Ville Säkkinen.

Liiton puheenjohtaja Pirkko Sinkkonen toivotti juhlavieraat tervetulleiksi ja esitteli perustajajäsenet, joita oli mukana kolme, nimittäin Atte Toivonen, Helmer Skog ja Helvi Korkeasalo.

Pirkko Sinkkonen kertoi myös, että Eläkeläisliiton hallitus on perustanut rahaston, nimeltään Suomenkielisten Eläkeläisten Tukirahasto, jonne voi osoittaa rahaonnittelut/lahjoitukset ja josta voidaan tulevaisuudessa jakaa avustuksia yksityisten vanhusten erilaisiin virkistystoimintoihin.

 

Rahaston säännöt vahvistetaan tulevassa liittokokouksessa 21–22.4 2024. Tilinumero on
PG 167 680-8.

Juhlapuheen piti Anne Eriksson, joka on toiminut Suomen Tukholman suurlähetystön sosiaalineuvoksena. Annen juhlapuhe.

SEKL:in historiasta esitelmöi liiton varapuheenjohtaja Esa Tuuri. Vuosituhannen vaihteen aikana tapahtui paljon suomenkielisen vähemmistön organisoinnissa, ja yksi tulos oli juuri liittomme perustaminen.

Lopuksi oli onnittelujen aika.

•••

Kuvia juhlinnasta Tapahtumat- ja Yhdistykset-sivulla!

 

 

SEKL 20-vuotta

SEKL perustettiin joulukuussa 2003 Ruotsissa toimivien eläkeläisyhdistysten valtakunnalliseksi yhteistyöelimeksi, koska Ruotsissa ei ollut valtakunnallista, itsenäistä, suomenkielistä eläkeläisliittoa.

Tällöin kokoontui melko suuri joukko eläkeläisiä Tukholmassa sijaitsevan Suomikodin tiloihin päättämään liiton perustamisesta.  Kokouksen osanottajat olivat yksimielisiä siitä, että itsenäistä eläkeläisliittoa tarvitaan ja kokous päätti, että sellainen perustetaan.

Syyt liiton perustamiseen olivat pääasiassa seuraavat:
– Mahdollisuus yhdistyksille päästä kunnallisten eläkeläisneuvostojen jäseneksi
– Kunnat myöntävät avustusta vain itsenäiselle eläkeläisyhdistykselle, jotka ovat jäsenenä jossakin valtakunnallisessa eläkeläisliitossa.
– Hoitoa tarvitsevien eläkeläisten pitää saada palvelua äidinkielellään
– Eläkeläistoimintaa pirteille eläkeläisille yhdistysmuodossa, ei jaostona

Monet näistä vaatimuksista ovat toteutuneet vähemmistölaissa. Uusi pulma on että kyseisessä laissa ei ole pakotteita. Kunnat voivat olla seuraamatta lain vaatimuksia, ilman seuraamuksia.

Työsarkaa riittää SEKLille.


GRISSLEHAMN HAVSBAD– ECKERÖ – NORRTÄLJE BRÄNNERI

SEKL:n kylpylämatka 8.–10. lokakuuta 2023. Matkasta lisää Tapahtumissa.
Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä ja sen jälkeen vielä kerran!

SEKL-seminaari koskien vähemmistölainsäädäntöä

•••••

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

•••••

Aida Hadžialić skrotade utredning om vård av äldre - 08nytt.se

•••••

ELÄKELÄISTEN ASUMISTUKI

On yli 100 000 eläkeläistä, jotka eivät ole tietoisia verovapaasta asumistuesta. Pensionsmyndigheten, eläkeläisviranomainen, arvioi hakemuksen perusteella, kuinka paljon asumistukea myönnetään. Esim. jos sinun asumiskustannuksesi on 4000 kr kuukaudessa, niin sääntö on, että sinulle pitää jäädä elämiseen 13.000 kr veron jälkeen. Kannattaa ehdottomasti anoa asumistukea!!
Yhteystiedot ovat:
Pensionsmyndigheten 839 77, Östersund
Puh. 0771-776 776

Lisätietoa suomeksi

Voit laskea oletko oikeutettu asumistukeen

Anomuskaavake

Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, SEKL

SEKL on valtakunnallinen ruotsinsuomalainen järjestö, joka toimii suomalaisten eläkeläisten oikeuksien puolesta Ruotsissa. SEKL:lla on kaksi edustajaa Ruotsin ministerijohtoisessa eläkeläiskomiteassa ja SEKL on myös mukana Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa vaikuttamassa vähemmistöasioissa.

Vähemmistölaki ja suomen kielen hallintoaluekuntien velvoitteet antavat ruotsinsuomalaisille oikeuden vaatia kaksikielisiä vanhustenhoitopaikkoja sekä suomenkielistä hoitohenkilökuntaa. Vähemmistölaki velvoittaa kuntia hoitamaan vanhusten huoltoon ja hoitoon liittyvät asiat mahdollisimman nopeasti.

SEKL jakaa avustuksia jäsenyhdistystensä toimintaan, esim. koulutukseen, kulttuuritoimintoihin ja järjestöneuvontaan. Liitto on valmis tukemaan kaikkia sellaisia yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti vanhusten olosuhteiden parantamiseksi.

SEKL pitää jokavuotisen liittokokokouksensa juhlallisissa puitteissa suomenlaivalla. Liitto järjestää jäsenyhdistyksilleen myös muita tapahtumia, esim. teemamatkoja, joissa jäsenillä on mielenkiintoisen ohjelman lisäksi mahdollisuus tavata toisiaan. SEKL toivottaa yhdistykset ja yksityishenkilöt tervetulleiksi mukaan toimintaan!

 

Ajankohtaista

Ehdotus uudesta vanhainhoitolaista on jätetty ministeriölle. Ehdotuksen mukaan osia vähemmistölaista siirrettäisiin tähän lakiin.

Tässä varapuheenjohtajamme haastattelu radiossa asian tiimoilta! =>

******

Esa Tuuri kutsuu:
"Hae jäsenyyttä SEKLin facebook-ryhmään (skannaa ikoni puhelimella)."


 

 
Yhteystiedot:
Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, Ruotsi
Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige
c/o Pirkko Sinkkonen  
Tuvvägen 9, lgh 1205 
136 39 Handen  
Puh. 070-580 00 55
Sähköposti:
pirkko.sinkkonen@telia.com

Plusgiro 167680-8
Org.nr. 802416-4165

Jäsenyys
SEKL:n jäseneksi voi liittyä suoraan jolloin jäsenmaksu on 120 kr /vuosi. Yhdistyksen jäsenmaksu on 200 kr + 10 kr jäsentä kohden. Jäsenmaksu on maksettava maaliskuun viimeiseen päivään mennessä joka vuosi ja näin on jäsenellä äänioikeus huhtikuun liittokokouksessa.
© Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto